Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Uložení čističky. Stísněný prostor, v pozadí již zrealizovaný zásak.

Uložení čističky. Stísněný prostor, v pozadí již zrealizovaný zásak.