Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Realizace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s akumulační nádrží

Realizace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s akumulační nádrží