Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Síto pro zachycení nečistot v dešťové vodě

Síto pro zachycení nečistot v dešťové vodě

Síto pro zachycení nečistot v dešťové vodě