Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

DČOV

DČOV

Domácí čistírna odpadních vod v realizaci. Přepad přečištěné vody do akumulační nádrže.