Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Vodovodní, kanalizační přípojky

Potřebujete připojit váš dům, chalupu chatu nebo jen pozemek na zdroj pitné vody? Nebo potřebujete vyřešit likvidaci odpadních vod? Potom jsme zde pro vás, zrealizujeme kanalizační i vodovodní přípojky. Pomůže vám zařídit vše kolem přípojky vody i kanalizace, od projektu až po realizaci přípojky na klíč.

Realizace přípojky znamená stavbu na základě zpracované projektové dokumentace a územního souhlasu, nebo rozhodnutí vydaném stavebním úřadem. Jestliže již všechnu administrativu máte hotovou, stavbu pro Vás můžeme začít v nejbližším možném termínu kompletně realizovat.

Realizace přípojky zkráceně obsahuje tyto kroky:
• zajištění vytyčení stávajících vedení jejich správci
• informování a spolupráce s příslušným správcem vodovodu nebo kanalizace
• zemní a výkopové práce popř. protlak
• podsyp potrubí (popř. podbetonování), pokládka potrubí, zásyp potrubí (pískem), označení páskou, popř. signálním vodičem
• napojení na hlavní vodovodní řad či kanalizační stoku
• tlakové zkoušky, hutnící zkoušky atp.
• fotodokumentace + protokoly o zkouškách
• zásyp původním výkopkem, hutnění, obnova původních povrchů
• předání stavby
Jestliže ještě nemáte ani projektovou dokumentaci, nevadí, zajistíme vypracování projektové dokumentace, můžeme za vás vyřídit veškeré formality i „oběhat“ úřady.