Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Certifikovaná kořenovka

S hrdostí uvádíme do naší nabídky první certifikovanou kořenovou ČOV na světě!
V ČR byla vyvinuta a dle evropských norem certifikována první kořenová čistírna, kterou nabízíme zrealizovat na klíč v naší obslužné oblasti. Kořenová čistička je certifikována v nejpřísnější kategorii, která nám umožňuje kořenové čistírny stavět na základě ohlášení stavebnímu, vodoprávnímu úřadu. Obcím certifikace umožňuje kořenovky zařazovat do programu podpory decentralizovaného čištění pomocí domovních ČOV.
Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském byla kořenová čistírna odpadních vod v průběhu testování (2017 – 2021) oceňována za stabilitu provozu a nenáročnost obsluhy.

Princip certifikované kořenové ČOV
Certifikovaná kořenová ČOV se skládá ze speciálního septiku pro kořenovou ČOV, kde dojde k sedimentaci pevných látek. Následuje pulzní šachta zajišťující rovnoměrnou distribuci vody do kořenového filtru. Kořenový filtr je kombinace zatopených a nezatopených kořenových filtrů se speciální náplní. Po průchodu těmito filtry může být voda vypouštěna do vodoteče, do vod podzemních, nebo může být využívána na splachování či zalévání.

Proč využívat certifikované kořenové ČOV? Největší výhodou kořenovek je stabilita provozu, odolnost proti kolísání přítoku a nenáročnost provozu na obsluhu. Domovní kořenové ČOV s vertikálními pulzně skrápěnými filtry vyžadují minimální údržbu. To znamená jednou ročně odkalení septiku, posekání rostlin a občasná kontrola funkčnosti.
U správně navržených domovních kořenových ČOV nehrozí vznik havárie čisticího procesu.

Řešíte-li nakládání s odpadní vodou, ozvěte se. Projdeme společně Vaši situaci, odborně ji vyhodnotíme a navrhneme optimální řešení pro přírodu i Vaši peněženku.