Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Zemní práce

Výkon motoru našeho stroje nám poskytuje vysokou rypnou sílu a rychlé pracovní cykly. Díky tomu s maximální produktivitou práce provádíme výkopové práce pro zakládání rodinných domů. Provádíme stržení ornice a výkop základových pasů i pro velké domy. Zeminu odvezeme, nebo zmanipulujeme v místě stavby pro další využití při provádění terénních úprav po dokončení stavby. Překážkou pro nás není ani zářez do pořádného svahu.