Zemní a výkopové práce

Přeprava kontejnerovými vozidly

Montáž plastových bazénů, čističek odpadních vod, vodoměrných šachet, jímek a nádrží na klíč

Zemní práce

Výkon motoru našeho stroje nám poskytuje vysokou rypnou sílu a rychlé pracovní cykly. Díky tomu s maximální produktivitou práce provádíme výkopové práce pro zakládání rodinných domů. Provádíme stržení ornice a výkop základových pasů i pro velké domy. Zeminu odvezeme, nebo zmanipulujeme v místě stavby pro další využití při provádění terénních úprav po dokončení stavby. Překážkou pro nás není ani zářez do pořádného svahu.