Zemní a výkopové práce

Přeprava kontejnerovými vozidly

Montáž plastových bazénů, čističek odpadních vod, vodoměrných šachet, jímek a nádrží na klíč

Biologická čistírna odpadních vod na klíč

Provádíme dodání a realizaci domácích biologických čistíren odpadních vod (ČOV) na klíč. Zemní práce, osazení ČOV do terénu, montáž ČOV, spuštění ČOV, finální terénní úpravy a následnou údržbu.

Účinnost čištění odpadních vod je mezi 95-98%, vyčištěnou vodu lze vsakovat do podloží, vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace. Co je dnes nejdůležitější vyčištěnou vodu lze použít k zalévání trávníků a okrasných dřevin.

Dodávané biologické čistírny odpadních vod jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění od 1 do 250 ekvivalentních obyvatel. Jedná se o malé, střední i velké mechanicko-biologické čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu. Dodávané ČOV splňují evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou nejpřísnějšími normami o hodnotách vypouštěné vody do okolního prostředí.

Pro cenovou nabídku a zaměření zdarma nás kontaktujte.