Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Mechanicko – Biologická čistírna odpadních vod na klíč

Realizujeme a dodáváme mechanicko – biologické čistírny odpadních vod (ČOV) pro rodinné domy i firmy. Realizace je možná na klíč, nebo provedeme jen montáž čistírny odpadních vod, kterou si dodá zákazník sám. Čistírny odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z rodinných domů, penzionů, firem, menších hotelů a všude tam, kde není možné odpadní vody napojit na kanalizaci, nebo kde je nutno vyčištěnou odpadní vodu akumulovat pro druhotné použití (zálivky, zpětné využití na splachování WC, atd.)

Nabízíme ucelený servis. Přijedeme, zaměříme, poradíme. Zajistíme projektovou dokumentaci. Zajistíme hydrogeologický posudek i povolení příslušného úřadu se stavbou. Zrealizujeme zpětné využití vyčištěné vody (WC, zalévání), nebo vsakování vyčištěné vody, popř. vypouštění do vodoteče. Provedeme celou stavbu na klíč, předáme veškeré dokumenty požadované úřadem pro kolaudaci. Provedeme výměnu stávající žumpy, nebo nevyhovujícího septiku za novou ČOV. Pracujeme i ve stísněných podmínkách.

Nejčastěji realizujeme osvědčené, certifikované výrobky EKO-NATUR s.r.o. , nebo Bazénplast, s.r.o., řada ČOV EKO SBR BIO s automatickým řízením. Není však problém instalovat jakoukoliv jinou čistírnu, kterou akceptuje příslušný vodoprávní, stavební úřad.

Pro osobní konzultaci, cenovou nabídku a zaměření nás prosím kontaktujte.