Realizujeme čističky odpadních vod na klíč

Vodovodní a kanalizační přípojky

Provádíme montáž bazénů, jímek, dešťovky

Zemní a výkopové práce, demolice

Veškeré stavební práce

Kořenová čistička odpadních vod na klíč

Provedeme pro Váš dům, penzion, firmu, provozovnu nebo obec kořenovou čističku odpadních vod.

Mezi výhody kořenové čističky patří: nespotřebovávají elektrickou energi (5-10 nižší provozní náklady oproti mechanicko-biologickému čištění), minimální údržba, snáší kolísavý přítok odpadní vody, nevadí vypouštění desinfekcí (např. SAVO) a díky osázení jsou hezké. Princip fungování: V septiku předčištěná odpadní voda protéká kořenovým filtrem. Kořenový filtr se skládá z kameniva a rostlin. Na jemném kamenivu sídlí bakterie, které pracují na čištění vody. Rostliny na kořenovém filtru odebírají živiny, zajišťují přísun kyslíku a v zimním období plní funkci tepelné izolace. Vyčištěná voda může být vypouštěna do vodoteče, vsakována, čerpána na zalévání zahrady, či splachování WC. Správně realizovaná čistírna splňuje parametry nejlepších kategorií CE – III a PZV.

Nabízíme ucelený servis při realizaci kořenové čističky odpadních vod. Přijedeme, navrhneme, zaměříme, poradíme. Zajistíme projektovou dokumentaci. Zajistíme hydrogeologický posudek i povolení příslušného úřadu se stavbou. Zrealizujeme zpětné využití vyčištěné vody (WC, zalévání), nebo vsakování vyčištěné vody, popř. vypouštění do vodoteče. Provedeme celou stavbu na klíč, předáme veškeré dokumenty požadované úřadem pro kolaudaci.